آموزشی

خلاصه استانداردحسابداری شماره 11

استاندارد حسابداري شماره 11

داراييهاي ثابت مشهود

هدف اين استاندارد، تجويز نحوه حسابداري داراييهاي ثابت مشهود است تا استفاده کنندگان صورتهاي مالي بتوانند اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري واحد تجاري در اين داراييها و تغييرات آ ن را تشخيص دهند. 

برای دانلود این استاندارد به لینک زیر مراجعه نمایید.

/Files/Root/خلاصه%20استانداردحسابداری%20شماره%2011.pdf