آموزشی

خلاصه استانداردحسابداری شماره 13

استاندارد حسابداري شماره 13

حسابداري مخارج تأمين مالي

هدف اين استاندارد، تجويز نحوه عمل حسابداري مخارج تأمين مالي است.

برای دانلود خلاصه این استاندارد به لینک زیر مراجعه نمایید.

/Files/Root/خلاصه%20استانداردحسابداری%20شماره13.pdf