آموزشی

خلاصه استانداردحسابداری شماره 29

استاندارد حسابداري شماره 29

فعاليتهاي ساخت املاک

هدف :

هدف اين استاندارد تجويز روش هاي حسابداري درآمد و مخارج مرتبط با فعاليتهاي ساخت املاک است. موضوع اصلي اين استاندارد شناخت و تحصیل درآمدها و مخارج فعاليتهاي ساخت املاک در دوره هاي مالي انجام اين فعاليتهاست.

برای دانلود خلاصه این استاندارد به لینک زیر مراجعه نمایید.

/Files/Root/مقالات/29.pdf