آموزشی

خلاصه استانداردحسابداری شماره31

استاندارد حسابداری شماره 31

دارايي های غيرجاری نگهداری شده برای فروش و عمليات متوقف شده

هدف :

هدف اين استاندارد، تجويز نحوه حسابداري داراييهاي نگهداري شده براي فروش و نحوه ارائه و افشاي عمليات متوقف شده است.

برای دانلود خلاصه این استاندارد به لینک زیر مراجعه نمایید.

/Files/Root/مقالات/31.pdf