آموزشی

خلاصه استانداردحسابداری33

استاندارد ٣٣ حسابداری

. دامنه کاربرد واحد تجاری باید این استاندارد را برای گزارشگری مالی مزایای بازنشستگی کارکنان خود بکار گیرد

برای دانلود خلاصه این استاندارد به لینک زیر مراجعه نمایید 

/Files/Root/مقالات/خلاصه%20استاندارد%20حسابداری%2033.pdf