آموزشی

خلاصه استاندارد حسابداری شماره 34

استاندارد حسابداري 34

رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

هدف

هدف اين استاندارد، تجویز معیارهای انتخاب و تغيير رويه‌هاي حسابداري، و نیز نحوه عمل حسابداري و افشاي تغيير در رويه‌هاي حسابداري، تغيير در برآورد‌هاي حسابداري و اصلاح اشتباهات است. هدف این استاندارد، بهبود مربوط بودن و قابليت اتكاي صورتهاي مالي واحد تجاري، و قابليت مقايسه‌ صورتهاي مالي در طول زمان و با صورتهاي مالي ساير واحد‌هاي تجاري است.

برای دانلود خلاصه این استاندارد به لینک زیر مراجعه نمایید.

/Files/Root/6.PNG