آموزشی

خلاصه استانداردحسابداری شماره 2

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 2

صورت‌ جريان‌ وجوه نقد

 

اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به ‌”مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌“ مطالعه‌ و
بكار گرفته‌ شود.

دامنه‌ كاربرد

     كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ بايد صورت‌ جريان‌ وجوه نقد را طبق‌ الزامات‌ مندرج‌ در اين‌ استاندارد تهيه‌ و آن‌ را به عنوان‌ يك‌ صورت‌ مالي‌ مستقل‌ به‌ همراه‌ ساير صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ كنند.

برای دانلود این استاندارد به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://r/Files/Root/خلاصه%20استانداردحسابداری%20شماره2.pdf