پرسش و پاسخ

روش محاسبه هزینه حقوق و دستمزد و هزینه بیمه برای ارسال سازمان تامین اجتماعی؟؟؟ممنون میشم کامل توضیح دهید

0 پاسخ 252 بازدید

میزان حداقل حقوق و مزایای قانون کار در سال 98 حداقل دستمزد روزانه کارگر عادی: 505627 ریال حق مسکن: 1000000 ریال خوار و بار: 19000000 ریال نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما سال 1398 ( ماه 31 روزه) جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های 31 روزه: 18574437 ریال حق بیمه سهم کارگر به میزان 7% : 1300211 ریال حق بیمه سهم کارفرما به میزان 23% : 4272121 ریال جمع کل حق بیمه : 5572331 ریال نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما سال 1398 ( ماه 30 روزه) جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های 30 روزه: 18068810 ریال حق بیمه سهم کارگر به میزان 7% : 1264817 ریال حق بیمه سهم کارفرما به میزان 23% : 4155826 ریال جمع کل حق بیمه : 5420643 ریال

مفاصا حساب چیست؟

0 پاسخ 228 بازدید

مفاصا حساب به معنی تسویه کردن و زمانی که این کلمه به همراه کلمه ای دیگر به کار میرود به معنی تسویه نمودن آن کلمه می باشد به همین علت مفاصا حساب برای بیمه، سهام و یا هر موضوع دیگری می تواند به کار برده شود. ولی برای امور مالیاتی، مفاصا حساب مالیاتی به معنی دریافت برگه تسویه حساب مالیاتی شرکت از اداره مالیات می باشد.در حقیقت شرکتها بعد از این که در موعد مقرر اقدام به ارائه صورتحساب های سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی خود به اداره دارایی می نمایند و با کنترل های صورت گرفته صورتحسابی را مبنی بر میزان بدهی مالیاتی دریافت می کند و این بدهی را تسویه می نمایند، برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی خود میتوانند اقدام نمایند. طبق شروط صدور مفاصا حساب مالیاتی بر اساس ماده 235 قانون مالیات مستقیم پرداخت قطعی بدهی مالیاتی شرکت به اداره مالیاتی می باشد. از زمان درخواست اداره امور مالیاتی بایستی نهایتاً تا مدت 5 روز این برگه مفاصا حساب مالیاتی را آماده و به متقاضی ارائه نماید.

درباره بستن حسابها توضیح دهید؟

0 پاسخ 249 بازدید

بستن حساب‌ها به چه معنی است؟ با توجه به انتقال یا عدم انتقال مانده به سال بعد، حساب‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: ۱. حساب‌های دائمی ۲. حساب‌های موقت ۳. حساب‌های مختلط البته نهایتا حساب‌های مختلط هم با انجام اصلاحات و ثبت‌های اصلاحی وارد حساب‌های دائمی یا موقت می‌شوند. به همین خاطر در پایان سال حساب‌ها یا دائمی هستند یا موقت. و بعد از تهیه صورت سود و زیان حساب‌های موقت نیز بسته می‌شوند و فقط حساب‌های دائمی باقی می‌ماند که این حساب‌ها از طریق صدور سند اختتامیه به سال بعد منتقل می‌شوند. چگونگی بستن حساب‌های موقت در انتهای دوره مالی در شرکت‌های خدماتی همانطور که گفته شد حساب‌های موقت باید در پایان دوره مالی بسته شوند. مانده مالی این گونه حساب‌ها به سال مالی بعد منتقل نمی‌شود. حساب‌های موقت شامل حساب‌های درآمد، هزینه‌ها و حساب برداشت هستند. جهت بستن این حساب‌ها باید از یک حساب رابط و واسطه به نام حساب خلاصه سود و زیان استفاده کنیم. مراحل بستن حساب‌های موقت به صورت زیر است: مرحله اول: بستن حساب درآمد ابتدا حساب درآمدها را بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان را بستانکار می‌کنیم. مرحله دوم: بستن حساب هزینه‌ها سپس حساب سود و زیان را معادل با جمع هزینه بدهکار می‌کنیم و سپس تک تک حساب‌های مرتبط با هزینه‌ها را بستانکار می‌کنیم. مرحله سوم: بستن حساب خلاصه سود و زیان مانده خلاصه حساب سود و زیان را مشخص می‌کنیم. اگر مانده آن بستانکار باشد معادل آن را بدهکار و حساب سرمایه را بستانکار می‌کنیم. اگر مانده حساب خلاصه سود و زیان بستانکار باشد به آن سود می‌گوییم. ولی اگر مانده حساب سود و زیان بدهکار باشد، این حساب را بستانکار و حساب سرمایه را بدهکار می‌کنیم. در این صورت به این مانده حساب زیان می‌گویند. مرحله چهارم: بستن حساب برداشت درانتها برای بستن حساب برداشت، حساب سرمایه را معادل مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت را بستانکار می‌کنیم. بستن حساب‌های موقت در انتهای دوره مالی در شرکت‌های بازرگانی به طور کلی بستن حساب‌های موقت در موسسات بازرگانی بسیار شبیه به شرکت‌های خدماتی است. تنها تفاوت در این است که حساب‌هایی در شرکت‌های بازرگانی وجود دارد که در شرکت‌های خدماتی وجود ندارد. این حساب‌ها شامل حساب‌های خرید، فروش، برگشت از فروش و تخفیفات، برگشت از خرید و تخفیفات، تخفیفات نقدی خرید، تخفیفات نقدی فروش و موجودی کالای اول دوره و موجودی کالای انتهای دوره هستند. بستن حساب‌های موقت در شرکت‌های بازرگانی به صورت زیر است: مرحله اول: حساب خلاصه سود وزیان بدهکار و موجودی کالای اول دوره بستانکار می‌شود. سپس حساب موجودی کالای پایان دوره بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می‌شود. مرحله دوم: حساب‌های فروش، تخفیفات نقدی خرید، و برگشت از خرید و تخفیفات بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می‌شود. مرحله سوم: حساب‌های خرید، هزینه‌ها، برگشت از فروش و تخفیفات و تخفیفات نقدی فروش بستانکار و حساب خلاصه سود وزیان بدهکار می‌شود. مرحله چهارم: این مرحله کاملا شبیه مرحله سوم شرکت‌های خدماتی است. اگر مانده حساب خلاصه سود و زیان بستانکار باشد آن را سود و اگر بدهکار باشد آن را زیان میگویند. مرحله پنجم: این مرحله کاملا شبیه مرحله چهارم شرکت‌های خدماتی است. به این معنی که برای بستن حساب برداشت، حساب سرمایه را به اندازه مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت را بستانکار می‌کنیم. نحوه آماده کردن تراز آزمایشی اختتامی پس از انجام اصلاحات بر روی حساب‌های موقت و انتقال آنها به دفتر کل، مانده حساب‌ها در دفتر کل صفر می‌شود. در این مرحله از مانده حساب‌ها در دفتر کل یک تراز آزمایشی تهیه می‌کنیم که به آن تراز آزمایشی اختتامی می‌گویند. این تراز فقط شامل حساب‌های دائمی می‌شود.