آموزشی

خلاصه استانداردحسابداری شماره 3

استاندارد حسابداري شماره‌ 3

درآمد عملياتي‌

اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌“ مطالعه‌ و
بكار گرفته‌ شود.

دامنه‌ كاربرد

       اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ درآمد عملياتي‌ حاصل از معاملات‌ و رويدادهاي‌ زير بكار گرفته‌ شود:

الف ‌.   فروش‌ كالا،

ب‌   .    ارائـه‌ خدمات‌ و

ج    ‌.    استفاده‌ ديگران‌ از داراييهاي‌ واحد تجاري‌ كه‌ مولد سود تضمين‌ شده‌، درآمد حق امتياز و سود سهام‌ است‌.

 برای دانلود این استانداردبه لینک زیر مراجعه نمایید.

/Files/Root/خلاصه%20استانداردحسابداری%20شماره3.pdf