آموزشی

خلاصه استانداردحسابداری شماره 10

استاندارد حسابداري شماره 10

حسابداري كمك هاي بالاعوض دولت

اين استاندارد بايد براي حسابداري كمكهاي بالاعوض دولت و ساير اشكال كمك هاي دولتي بكار گرفته شود. 

برای دانلود خلاصه این استاندارد به لینک زیر مراجعه نمایید.

/Files/Root/خلاصه%20استانداردحسابداری%20شماره10.pdf