آموزشی

خلاصه استانداردحسابداری شماره 28

تاندارد حسابدارى شماره 28

فعاليتهاى بيمه عمومى

هدف :

هدف اين استاندارد تجويز روشهاى حسابدارى براى حق بيمه، خسارت و مخارج تحصيل بيمه هاى عمومى مستقيم و اتكايى و افشای اطلاعات  این نوع فعالیت ها در صورتهاى مادى شرکتها و مؤسسات بيمه است.

برای دانلود خلاصه این استاندارد به لینک زیر مراجعه نمایید.

/Files/Root/مقالات/28.pdf