آموزشی

خلاصه استانداردحسابداری شماره 30

ستاندارد حسابداري شماره 30

سود هر سهم

هدف :

هدف اين استاندارد، تجويز ضوابط تعيين و ارائه سود هر سهم، به منظور بهبود بابتيو مقايسه عمکرد واحدهاي تجاري مختلف در يک دوره گزارشگري و مقايسه عمکرد يک واحد تجاري در دوره هاي گزارشگري مختلف است . 

برای دانلود خلاصه این استاندارد به لینک زیر مراجعه نمایید.

/Files/Root/مقالات/30.pdf